22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

Değerli süt üreticisi dostlar, | N. Adnan YILDIZ

Değerli Süt Üreticisi dostlar,

 

 4 Haziran 2014 tarihinde 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak çiğ sütün taban fiyatının belirlenmesi için Ulusal Süt Konseyinde süt sanayicileri ve kamu temsilcileri ile biraraya gelindi. Hepinizin bildiği gibi fiyat 1,15 tl/lt olarak belirlendi. Kısacası, 1 lt süt 10 krş. zamlanmış oldu. Tüsedad olarak içerisinde bulunduğumuz;

* Kuraklık,

*Zamanında fayda sağlıyacağını umarak beklediğimiz yağışların maalesef bu sene ötelenmesi nedeni ile faydadan çok zarar getirdiğini,

* Etin de para etmesi nedeni ile anaç hayvan kesiminin hızla arttığını,

* Süt - yem paritesinin, bu zamma rağmen, hala 1 e 1 oranını ancak sağlıyabildiğini, ifade etmemize rağmen neticeyi değiştiremedik. Az gelişmiş ülkelerde bu işlerin böyle yürüdüğüne ,kader demek zorunda kalındığına, ikna olmuş olarak birkez daha umutsuzluk,mutsuzluk, çaresizlik girdabında dönmeye devam ediyoruz. Dernek olarak kanaatimiz, bu fiyatın Aralık 2014 tarihinden önce mutlaka revize edileceğidir. Mutlaka revize edilecektir, çünkü yaklaşan ramazan ayı, yaz mevsiminde artan ayran ve dondurma ihtiyacı, sanayicinin elinde 1 gr. stok olmayışı ve süt arzının da hergün azalması. Yaşayıp , göreceğiz !! Bir başka hususda , fiyat istikrarsızlığının yanısıra , 2015 yılı itibariyle AB ülkelerinde süt kotalarının kalkacak olması ülke hayvancılığımızı ciddi manada olumsuz etkiliyecektir ;

* Süt ürünleri ihracatımız sadece komşu arap ülkelerine yapılabilmektedir. Burada bile "AB çiğ süt üretim normlarına uygunluk belgesi" aranmaktadır.

 * İhracaat şansının azalması, iç piyasa tüketiminin rekabetini kızıştıracaktır,

* Bugün için gurur vesilesi olan yıllık üretimin 17 milyon tona ulaşmış olması 2015 yılı için problem haline gelecektir,

* Sütün toza işlenmesi ve dünya pazarlarında süt tozu satışında rekabet edebilme araç ve gereçlerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır,

* Üretilen sütün kalitesinin mutlaka yükseltilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Biz üreticiler, sütü işleyen sanayiciler ve kamu kesimi yaklaşan bu tehlikeye karşı şimdiden beraberce çalışıp, çareler üretmeliyiz. Biz derneğimiz TÜSEDAD olarak buna hazır olduğumuzu tüm paydaşlara ifade ediyoruz. Aksi , devletimizin bugüne kadar gerek üreticiye ve gerekse sanayiciye vermiş olduğu desteklerin heba olması anlamına gelecektir.

 

Saygılarımla, 

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.