22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

Değerli Dostlar, | N. Adnan YILDIZ

Değerli Dostlar,

Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığı bölümü Türk Tarımının ve Hayvancılığının 2023 yılı hedeflerine hazırlanması hususunda  " Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları " başlatmayı hedeflemiş bulunmaktadır. Bu kapsamda 3 Kasım 2016 tarihinde " Dış Paydaş Çalıştayı " düzenlemiştir. Bu çalıştaya derneğimiz Tüsedad' da davet edilmiştir. Sektörümüz adına çok faydalı olacağına inandığımız bu çalıştaya katkı sunabilmek adına derneğimiz yönetim kurulu  üyesi  arkadaşlarımızdan birisi görevlendirilmiş dir.

 

Yaklaşık 15 yıldır hayvancılık sektörünün içinden birisi olmak ve 7 senedir sektörümüzün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Tüsedad'dın başkanı olarak bende bahse konu çalıştay için hazırlanmış olan konu başlıkları içerisindeki hayvancılık bölümüne yönelik sorulardan bazılarına şahsım adına cevap ve çözüm aramaya gayret edeceğim ;

 

Soru   1) GTH Bakanlığının faaliyet alanı ile ilgili olan hayvancılık alanında en temel ve en önemli 3 sorun nedir? Bu sorunlara çözüm üretmek için Bakanlığımızın ne yapmasını önerirsiniz !

 

Cevap 1) Süt üretimi ile ilgili olarak;

-- Sütün arz-talep dengesinin sağlanması (mevsimsel ve coğrafik olarak)

-- Çiğ sütün bölgeler arası transferinin önlenmesi (ABD'de eyaletler arası dolaşımın yasak     olduğu gibi)

-- En başta, üretilen çiğ sütün sahibinin olmasını temin etmek! Bunun için de Birliklerin ve  Kooperatiflerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak. Bu kuruluşlarda devletin hiçbir etkisinin olmaması gerekir.

-- Güçlendirilmiş kooperatiflerin süttozu ve süt mamülleri imalatı yapabilecek kapasiteye getirilmesi. (devlet desteği/ Z.B. kredileri gibi). Torku ve Tire Süt kooperatifi örnek verilebilir.

-- Çiğ sütün kaliteye göre sınıflandırılmasını ve fiyatlandırılmasını sağlamak

-- Verilen devlet desteklerinin ve hibelerin amaca hizmet edip etmediğinin kontrol edilmesi. ( doğru ve hızlı çalışan veri tabanı oluşturularak)

-- Süt-yem paritesinin 1:1,5 olmasının tesis edilebilmesi için yem üretim havzalarının belirlenmesi. Süt üretim bölgelerinin yoğun olduğu yerlerde gerekli kaba yem üretiminin farklı desteklenmesini sağlamak.

 -- Islah çalışmalarına önem verilmeli. Düve yetiştiriciliği özendirilmeli.

 

  Et üretimi ile ilgili olarak;

    

-- Küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi

-- Oluşturulacak düve merkezlerinde etçil ırkların anaçlarına özendirici destekler sağlanmalı

-- Et Süt Kurumunun besilik dana ithalatı yapması yerine bu kuruma ait satış noktalarını hızla artırmasının rekabeti körükleyecegine ve böylece fiyat istikrarını daha etkin ve hızlı temin edeceği kanısındayım

 

Son olarak, GTH Bakanlığının en önemli Stratejik Hedefi ne olmalı ve bu hedefe ulaşmak için ne yapmalı diye soru yöneltiyorlar;

 

Bu soruya tek cevabım var ! Gerek süt ve gerekse et üreticisi bu ülkede çok büyük fedakarlıklar yaparak boğaz tokluğu seviyelerinde, üretimine devam ediyor !!  Üretici ile nihai tüketici arasındaki zincirin halkalarını disipline etmek gerekiyor. Her iki üründe her fırsat da ve her platformda dillendirdiğimiz gibi STRATEJİK öneme sahip besin hammaddeleridir. Durum böyle olunca Serbest

Piyasa Koşulları unutulmalıdır.

 

Sözlerimi sonlandırırken bir kez daha hatırlatmak amacı ile sormak istiyorum, " Marketler Yasası" niçin uygulanamıyor??

 

Saygı ve Sevgilerimle,

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.