22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

KÖLELİK DÜZENİ | Nejat DEVECİ

KÖLELİK DÜZENİ

 

3,5 yıldır %6 zam ile çiğ süt fiyatı piyasalardaki emtia fiyatlarının altında kaldı. Hammadde maliyetlerinin son yıllarda hızlı yükselişi, enerji maliyetlerinin artması, çiğ süt taban fiyatının yerinde sayması çiğ süt üreticisini iflasın eşiğine getirmiştir.

 Süt karteli karşısında çaresiz ve yalnız kalan süt üreticisi ineklerini kesime yollamak zorundadır. Ulusal Süt Konseyinin 1.106 (TL/LT) açıkladığı çiğ süt maliyetini bakanlığımız yetkilileri çaresizlik içinde seyretmişler. Asıl görevi üretimi düzenlemek ve üretimin devamlılığını sağlamak olan Tarım Bakanlığı üreticinin arkasında durmaktansa sanayicinin arka bahçesi olmayı tercih etmiştir.

 Süt sığırcılığının ülkemizde sürdürülebilir duruma getirilmesi gerekir. Sürekli hayvan ithal ederek ülkemiz hayvancılığının gelişmesi imkansızdır. Süt üreticilerinin dağınık ve örgüt kargaşası içinde olması ve ürettiği ürünün stoklanma imkanı olmaması süt sanayicisi karşısında pazarlık gücünü zayıflatıyor. 1.106 (TL/LT) maliyet ile üretilen sütün, 0,90 krş. satılması üreticiyi zarar ettirdiği gibi devlet tarafından dağıtılan teşviklerin de üreticinin cebinden hortumlanmasına neden olmaktadır.

 Ulusal süt konseyinin açıkladığı 1.106 (TL/LT) çiğ süt maliyeti göz ardı edilerek üreticinin sömürülmesine TC Gıda  tarım ve hayvancılık  bakanlığının  seyirci kalması düşündürücüdür.

 Her türlü uzlaşma yolları deneyen çiğ süt üreticisi emeğinin karşılığını alamamaktadır. Yıllardan beri sömürülen çiğ süt üreticisi emek hırsızlığını durdurmak ve kölelik düzenini yıkmak için hukuk zemininde hakkını aramaya devam edecektir.

 

 

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.