22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

BU FİLMİ DAHA KAÇ KERE SEYREDECEĞİZ? | Atilla CELEP

 

 BU FİLMİ DAHA KAÇ KERE SEYREDECEĞİZ?

 

Önümüzdeki Nisan – Ekim dönemine ait çiğ süt referans fiyat açıklaması için USK’ da 4.kez toplanıldı. Maalesef bir uzlaşma sağlanamadı.

Biz üretici örgütleri olarak üç tane somut argüman ortaya koyduk;

1-) Son altı aylık dönemde yem fiyatlarına gelen zam % 36 olmuştur. Bunu mevcut fiyata yansıttığımızda,

90 kuruş x % 36 = 122 kuruş

2-) Ulusal Süt Konseyi (USK)’nin hazırlamış olduğu ve web sitesinde yayınladığı çiğ süt maliyet tablosuna günlük yem rayiç bedellerini yazdığınızda çıkan sonuç 117 kuruş.

3-) Dünyanın kabul ettiği ve Sayın Bakanımızın da açıkladığı yem süt paritesinden giderseniz,

1 kg kesif yem = 90 kuruş x 1,3 kg yem = 117 kuruş.

Nereden bakarsanız bakın bugün 1 litre süt maliyeti 117 kuruştur.

Ancak sanayici dostlarımız bunu görmezden gelerek 90 kuruşluk taban fiyatı soğutulmuş süte 95 kuruş öderiz diyerek 88 kuruşa çekmeyi teklif etmişlerdir.

USK’ da artık uzlaşma sağlanamayacağı kesindir. Üretici ayakta kalma mücadelesi verirken sanayici karından fedakârlık etmemekte ısrarcıdır.

Artık tam da bu zamanda Bakanlık yetkililerimizin kamu iradesini ortaya koyarak, milyonlarca süt üreticisinin kaderini belirleyecek süt taban fiyatını açıklamalıdır.

Eğer bu sefer de Bakanlık hakem rolünü üstlenmezse sonuç ortadadır.

Öncelikle açılan modern işletmeler bir bir kapanacaktır.

Hızlı bir şekilde inekler kesilecektir.

Et ve süt krizi yeniden gündeme gelecektir.

Bu filmi daha kaç kere seyredeceğiz?

Bundan sonra USK’da süt referans fiyatı belirlenemeyeceği kesinleşmiştir. Yeni kurulan Süt ve Et Kurumunun faaliyete geçmesi için daha uzun bir süre vardır. Kurum et için kurulmuş olup süt için gerekli kadroları ve ödeneği yoktur. Peki, bu süre zarfındaki boşluğu kim dolduracaktır? Bana göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü makamıdır.

Bu arada tüm üretici örgütleri de 500,000 üyesi bulunan Süt Üreticileri Merkez Birliği altında toplanmalıdır. Tek çatı altında birleşerek güçlenen üreticiler, hem bakanlık nezdinde hem de sanayici nezdinde daha ciddiye alınacaktır diye düşünüyorum.

Belki bu birlikteliği sağlayabilirsek;

Üretici örgütü olarak bölgesel bazda süt ihaleleri düzenleyebiliriz.

Sütün kalitesine göre fiyatlandırılması konusunda da her bölgede akredite laboratuarlar kurabiliriz.

Süt tozu kuleleri kurarak, süt tozu desteğinden üreticiler olarak bizler faydalanabiliriz.

 

Ne demişler birlikten kuvvet doğar.

Hoşça kalın,

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.