22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

YETER ARTIK , GERÇEKTEN YETER !!! | N. Adnan YILDIZ

YETER ARTIK , GERÇEKTEN YETER !!!

Bu ülkede doğup büyüyen her insanın ekmeğini yediği bu ülkeye sahip çıkması,moral değerlere önem vermesi,bencil olmaması gerekiyor. Bu cümleden, aşagıda sıralayacağım eksiksiz her kesimin nasibini alması ve oturup düşünmesi dileğim ile …..

Sektörümüz, hayvancılık, maalesef 1980’li yıllardan başlayarak ve  özellikle 1990’lı yıllarda EBK (Et ve Balık Kurumu) ve SEK’in (Süt Endüstrisi Kurumu)  özelleştirilmesi ile tekelleşmenin kucağına bırakılmıştır. Şimdi bazı liberal kesimlerin itirazlarını duyar gibi oluyorum. Ekonomiden, serbest piyasa koşullarından, rekabetin faydalarından dem vuracaklar. Bu iddaa da olan kesime bir cümle ile Et ve Sütün temel hayvansal protein kaynağı olması sebebiyle insanların gelişmesinde önemli yeri olan besin hammaddesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sırf bu nedenle, liberal ekonomilere sahip AB ülkeleri ve ABD’de bu iki besin hammaddesi “ Stratejik Ürünler” olarak kabul edilmiş ve baş tacı yapılmıştır. Üreticide, devlet tarafından değişik yöntemlerle koruma altına alınmıştır. Bir başka deyişle, bu hammaddeleri işleyen sanayicilerin eline ve insafına bırakılmamıştır.

2008-2009 yıllarında yem fiyatlarının fazla yükselmesi ve eş zamanlı olarak sütün taban fiyatının da yaklaşık 40 krş.’ lara indirilmesi üreticiyi çaresiz bırakmış ve 1 milyon baş anaç hayvanın kesilmesine sebep olmuştur. O dönemde üretici 1 lt. süt satarak ancak 800 gr. yem alabilir hale gelmişti. Biz üreticiler bu duruma Milli Felaket diyoruz. Bu felaketin doğal neticesi olarak da 2010 yılına gelindiğinde et krizi ile yüzleştik. Çözüm olarak ne yapıldı ? EBK olması gereken temel işlevinin aksine ithalat yapan bir müessese gibi çalıştırıldı ve sıfır gümrük tarifesi ile bol miktarda karkas et ve canlı hayvan ithal etti. Yerli üretici bitmek zorunda kaldı. Konunun vahametini önceden tahmin edenler dillerinin döndüğünce uyarı ve tavsiyelerde bulundular. Dikkate alındımı? Hayır. Aksine, 2011 yılı sonuna kadarda bu yanlışa devam edilmesi kararı alındı.

Şimdilerde, Bakanlığımız besicilerin ithal et ile rekabet edebilmesi için 400 milyon liralık destek paketi hazırlığında olduğunu ifade ediyorlar. İSTEMİYORUZ, istemiyoruz çünkü bu destekler üreticinin cebine girmeden alınıyor. Bu destek bize değil yem sanayicisine yapılmış oluyor, İSTEMİYORUZ! Aynı şekilde , Bakanlığımız süt üreticisini desteklemek amacı ile çiğ süte vermiş olduğu litre başına 4 krşu % 50 artırarak 6 krş’a çıkardı. Ne oldu ? Bu paralarda Bakanlığın bütçesinden çıkıyor ama üreticinin cebine girmiyor. Bu hep böyle oldu!! Sütün taban fiyatını tek başına belirleyen sanayici destekler artınca taban fiyatı düşürüyor. Onun için İSTEMİYORUZ!

Veya, üreticiyi korumak anlamında açmış olduğunuz şemsiyenin etki alanını genişletin. Mesela, çiğ süt taban fiyatı tespiti için “MÜDAHALE KURUMU” kurulsun. Hem de hemen! Basından takip edebildiğimiz kadarı ile 2010 yılında süte Müdahale Kurumu oluşturulması yönünde  Sn. Başbakanımızın da talimatları vardı!!  Bir başka tedbir, Süt Endüstrisi Kurumunun yeniden hayata geçirilmesi. Sadece süt tozuna çalışsa dengeleri yerine oturtacağı inancındayız.

Bakanlığımızın ,iyi niyetle, üretici lehine almış olduğu iki güzel karar daha var. Birincisi; 7 sene vadeli sıfır faizli kredi destekleri. Yani , Bakanlığımız üreticiye ne diyor?  İşini geliştir,büyüt böylece daha fazla üret. Biz üreticilerde aynı fikirde ve arzudayız. Önümüzü görmek, daha fazla üretmek istiyoruz. Diğer yandan, süt fazlası var diyerek şu an ülke genelinde süt bırakılıyor! Aynı sebeple, taban fiyat düşürülüyor!!  Bu niyete girip kredi kullanan üretici ve sektöre yeni girme aşamasında ki yatırımcılar şaşkın. Tahmin ediyorum Ziraat Bankası da iyi niyetle kullandırdığı bu kredilerin geri dönüşünden ciddi endişe taşımaktadır.  İkincisi; Bakanlığımız çiğ süt arzının fazlalığından kaynaklanacak fiyat düşüşlerinin önüne geçmek için yurtdışından süttozu ithalatını yasaklayarak, yurt içinden sütün toplanması ve süttozuna işlenmesi için süt tozuna çalışan sanayiciye yurt dışı ile aradaki fiyat farkını da destek olarak ödeyerek ciddi kaynak aktardı. Çözüm oldumu? Kocaman bir “HAYIR” Aksine , önce kalite primleri %50 oranında düşürüldü, şimdide taban fiyat düşürüldü.

Yazarak anlatmaya çalıştıklarımın tamamı biz üreticilerin yaşadıklarıdır. İzninizle bir durum tespiti yapmak istiyorum;

1- Geçtiğimiz 2010 yılı Ocak ayında 85 krş/lt olan süt taban fiyatı, Şubat 2010 tarihinde 73,5 krş’a düşürülmüştür. Bir yıl boyunca süt taban fiyatı sabit kalmıştır.

2- İşletmelerin aylık giderleri içerisinde %70’lik kısmını oluşturan yem hammadde fiyatları 1 yıl içerisinde kademeli olarak %50 oranında artmıştır.

3- Şubat 2011 tarihinde kalite primleri %50 oranında düşürülmüştür.Taban fiyat 65 krş’a inmiştir.

4- Üretici bugün 1 lt süt satarak 800 gr.yem bile alamaz duruma getirilmiştir.

5- Kriz kapıdan içeri girmiştir. Bu durum ülke hayvancılığı adına FELAKET ötesidir!

Son söz olarak;

1- Bakanlığımıza sesleniyorum. Üretici lehine kararlar aldığınızı kabul ediyoruz. Ancak, tedbirler manzumesi şeklinde tek seferde olmayınca maalesef birileri tarafından suistimal ediliyor. Amacına (üreticiye) ulaşmıyor.

2-  Sütümüzü işleyen siz sanayici dostlar, hepimizin aynı gemide olduğunu ve aynı istikamete yelken açmış olduğumuzu lütfen unutmayın. Sizlerinde zorlukları olduğunu, marketlerden yana dertli olduğunuzu biliyoruz, kabul ediyoruz. Ancak, onlara kızıp bizlere vurmanız kolayınıza gelse de, hoş olmuyor! Ah almamak,kötü söz işitmemek çok kazanmaktan daha bereketlidir diye düşünüyorum.

3- Rekabet kuruluna da bir çift sözüm var. Son senelerde kuruma yapılan süt fiyatlarının oluşturulmasındaki yöntemin tekelleşme olduğu yönündeki itirazlara,maalesef, hep aynı kalemden çıkmışcasına aynı gerekçelerle olumsuz yanıt alındığını müşahade ettim. Bizler,sektörde yaşayanlar olarak, sizler gibi düşünemiyor ve taraflımı oluyoruz? Acaba yanılıyormuyuz?

 

Saygı ve sevgilerimle…

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.