22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ AB'ye HAZIRLANIYOR MU? | N. Adnan YILDIZ

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ AB'ye HAZIRLANIYOR MU? 

Nisan  ayı sonunda tüm gazetelerde güzel bir haber vardı. “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Süt ve Süt ürünlerinin  AB’ye  ihracatının sağlanması için  ASÜD  ile  bir proje yürütüyor”, Ulusal Süt Konseyi de bu projeye destek veriyor.  Bu  amaçla 81 ilde bruselloz  ve  tüberküloz hastalıkları açısından  durum tespiti  çalışmaları  yapılıyor.  Nisan 2010 da başlayan bu proje Ekim 2011 de sonuçlanacak.

Ülke hayvancılığımızı gerçekten takip edenler ve bizler gibi bu işin mutfağında olanlar bu konunun çözümü için yazılar yazdık, bize göre doğru olanları ifade etmeye çalıştık.

2009 yılı Haziran sayısında sektör dergilerimizden Performans dergisine yazdığım yazıyı bugün tekrar arşivden indirip okuduğumda güncelliğini koruduğuna inandım ve tekrar sizlerle paylaşmak istedim;

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETMELERİN DESTEKLENMESİ VE ÖZENDİRİLMESİ

Ülkemiz hayvancılığının temel sorunlarından birisi de maalesef ülkedeki hayvan popülasyonunun ari sürülerden oluşmamasıdır.

Bruselloz ve tüberküloz gibi insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilen zoonoz hastalıklar süt ve süt mamullerinin AB ülkelerine ihracatı önündeki en büyük engeldir. Tabii ki ülke içerisindeki tüketimde de en büyük tehlikedir. Hele hele sokak sütü satışının engellenemediği sürece.

Süt sektörümüzün Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için süt işleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin, AB’nin 853/2004 EC ve 854/2004 EC sayılı yönetmeliğine (AB çiğ süt üretim normları) uyumlu olması gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle söylersek çiğ sütün tedarik edildiği süt çiftliklerinin ‘Hastalıklardan Ari İşletmeler’ olması gerekmektedir.

Bu amaçla bakanlığımız ilk önce Trakya Bölgesini pilot bölge ilan etmiştir. Daha sonra Güney Marmara ve Ege Bölgesini de kapsama dahil ederek çalışmalarını 25 ilimize yaymıştır. Başarılı olabilmiş midir? Maalesef henüz başarılı olamamıştır.

Başarının iki temel şartı vardır;

Ya şart koşup dikte ettireceksiniz. Şart koşulmamış ve işletmelerin tercihine bırakılmıştır. Şart koşup mecbur ettiğiniz takdirde, test sonucu hasta olan hayvanlar sürüden çıkarılacağı için yerine ikame edilecek hayvanların önceden yetiştirilmesi işinin önceden planlanıp alt yapısının oluşturulması gerekir. Tabii ki bu bir maliyettir, ancak devletimiz imkanları ile bunlar mümkündür. Yeter ki doğru planlama yapılsın ve alınan kararlar süreklilik arz etsin.

Ya da Özendireceksiniz, bugüne kadar bu da yapılmamıştır. Ari sürüye sahip olan işletmeler ile olmayanlar arasında hiçbir fark yoktur.

 Nitekim derneğimiz Yönetim Kurulu bundan birkaç yıl önce Sn. Sami Güçlü Bey’i bakanlığı döneminde, ziyaret ederek konuyu gündeme getirmiş ve süte verilen destek priminin ciddi miktarlarda Ari işletmeler lehinde arttırılmasını talep etmiştir. O dönemde alınacak bu tedbirin başlı başına Özendirici faktör olacağını savunmuştuk.

Bakanlığımızın bu yıl başlatmış olduğu Ari İşletmelerde bulunan tüm sığırlara baş başına destekleme ödemesi uygulanmasının ciddi manada Özendirici rol oynayacağı inancını taşımaktayız. Bu uygulama ile Bakanlığımızın, Hastalıklardan Ari İşletmeler oluşturulması konusunda ki hassasiyeti bizlere güven ve moral vermiştir.

Bu vesile ile birkaç yıl önce yapmış olduğumuz öneriyi Bakanımız Sn. Mehdi Eker’e de tekrar etmek istiyorum;

Lütfen Hastalıklardan Ari İşletmelerin sütüne ödenecek destek primlerinde ciddi manada fark yaratın!

O tarihte  Sn. Bakanımızdan  Hastalıklardan  Ari  İşletmelerin sütüne ödenecek  destek  primlerine  ciddi manada fark yaratılmasını istemişiz. Bugünde aynı talebimizi “ÖZENDİRİCİ OLMAK” adına tekrarlıyorum.

Peki, siz sütümüzü alıp, işleyip, ihracat çabasında olan sanayici dostlarımız Ocak 2011 tarihinden bu

yana kaliteli süte ödediğiniz kalite primlerini yarı yarıya düşürdünüz.

 “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dersem, bana gönül koyar mısınız ?

Saygılarımla,

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.