22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

12 HAZİRAN 2011, YENİ BİR BAŞLANGIDž.. | N. Adnan YILDIZ

12 HAZİRAN 2011, YENİ BİR BAŞLANGIÇ…..

 

 Merhaba ,

Her yılın Aralık ayının 31. günü, ister zengin ister fakir isterseniz genç isterseniz yaşlı olun daima bir sonraki gün ve devamı için güzel hayalleriniz ve temennileriniz olur.

12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında da sektörümüz ile ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olacak doğru adımların atılacağı, geçmişte yapılan hatalardan dersler çıkarılacağı umudunu taşıyorum. Her değişimin güzellikleri beraberinde getireceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

“Değişim” ve “İnanmak” bu iki ifadeyi kullandım çünkü Bakanlığımızın adı artık “Gıda,Tarım ve Hayvancılık” Bakanlığı olarak değişti. Bana göre bu bile hayvancılık sektörünün bundan böyle daha ciddiye alınacağının ve ülkemiz için önem arz ettiğinin farkına varıldığının bir göstergesidir diye düşünüyorum, kabul etmek istiyorum.

Alınan ikinci bir olumlu kararda, Bakan ve Müsteşar arasında görev yapacak olan Bakan Yardımcılığı makamının oluşturulmasıdır. Bu görevi üstlenecek kişinin ÖZELLİKLE işin mutfağından gelen birisinin olması durumunda hem Bakanlığımıza hem de sektöre büyük katkılar sağlayacağı kesindir.

Ben şimdiden eski ve yeni tüm Bakanlığımız çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum ve derneğimiz TÜSEDAD olarak her konuda bilgi ve tecrübelerimizle yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Ülke hayvancılığımızın henüz arzulanan seviyelere ulaşamadığını, problemlerinin olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu problemlerin neler olduğu ve çözüm önerileri konusunda da geçmişte çok tartışıldı, yazılıp çizildi. Ancak bugün itibariyle sektörün çok ama çok zor durumda olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu işle uğraşanların birçoğunun şu aylarda alınıp depolanması gereken kaba yemi (saman-yonca-mısır silajı) almakta zorlandığını ifade edersem, inanın abartmış olmam. Mevcut süt ve et fiyatları ile bu ihtiyaçları karşılamak “şapkadan tavşan çıkartmak” kadar zor ve beceri istiyor. !!  Bu da bizlerin hiç ama hiç hak etmediği bir durum. Suçumuz, insanın ömrü boyunca tüketmesi gereken hayvansal protein kaynağı olan temel besin hammadesi Et ve Süt üretmek mi diye düşünüp, isyan ediyoruz!!

Biz üreticiler;

1- Ürettiğimiz Et ve Süt’ün, temel besin hammaddesi olduğu için, stratejik öneme sahip olduğu ve serbest piyasa koşullarına terk edilmemesi gerektiğine inanıyoruz,

2- Maalesef, aylık giderlerimiz içerisinde %65-70’ni oluşturan yem hammadde fiyatlarının oluşumunda söz sahibi değiliz, daha komiği ürettiğimiz ve satmaya da (hemen) mecbur olduğumuz çiğ sütün satış fiyatının belirlenmesinde de söz sahibi olamıyoruz.

 

Aşağıda sıralayacağım başlıkların sektörün problemlerinin çözümüne acil katkıları olacağına inanıyorum;

1-    Çiğ süt taban fiyatının belirlenmesi için yapılan ihale düzeninin baştan ele alınması,

2-    Evrensel manada kabul gören 1 kg süt satarak 1,5 kg yem alınabilmesini temin etmek,

3-   Taban fiyatın oluşumunda, 2. maddedeki kuralın sağlanabilmesi için “Müdahale Kurumu” kurulması,

4-  Çiğ süt arzı fazlalığından dem vurularak taban fiyatın düşürülmesi keyfiyetinin ortadan kaldırılması için geçmişte mevcut olan Süt Endüstrisi Kurumu benzeri bir yapılanmanın hayata geçirilmesi ve sadece arz fazlası sütün süt tozuna işlenmesi (devlet eliyle)

5-   Süt ve süt ürünleri tüketiminin iç piyasada yaygınlaştırılabilmesi için “Okul Sütü” , “Halk Süt” gibi projelerin hayata geçirilmesi,

6-    Süt ve süt ürünlerinin ihracatının desteklenmesi,

7-   AB ülkelerine ihracat konusunda ön şart olan “Hastalıklardan Ari” sürülerin oluşturulması çabasına girilmesi,

8-  İç tüketim ve ihracat artırılmadan Ziraat Bankası kanalı ile verilen sıfır faizli kredilerde daha temkinli davranmak,

9-   Kasaplık hayvan ve et ithalatında, üretici maliyetleri dikkate alınarak gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi,

10-  Yem hammadde cinslerinin ve ekim alanlarının, çiğ süt üretim merkezlerine göre yeniden yapılandırılması ve özendirilmesi.

Derneğimiz TÜSEDAD’ın, yukarıda saydığım tedbirlerin açılımı konusunda fikir alışverişine her zaman hazır olduğunu ve bunu sektörümüz adına bir görev olarak kabul ettiğini tekrar ifade etmek istiyorum.

 

Saygılarımla,      

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.