22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

ÜRETİCİ NE ZAMAN GERÇEK BİR SÖZLEŞME İMZALAYACAK? | Nejat DEVECİ

ÜRETİCİ NE ZAMAN GERÇEK BİR SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Geçtiğimiz yıllarda süt üreticisi yok sayılmıştır. Üretimden uzaklaşan ve iflas eden çok sayıda çiğ süt üreticisi olmuştur.

 Bunun en büyük temel nedeni çiğ süt fiyat istikrarsızlığıdır. Arz talep arasındaki olumsuz değişiklikler çiğ süt taban fiyatlarını aşağı çekmiş, çaresiz kalan üreticiler damızlıklarını kesmek zorunda kalmışlar, bazıları da işletmelerine kilit vurmuştur.

Son yedi yılda hammadde fiyatları %178, enerji fiyatları %96 artarken çiğ süt fiyatı %52 artış sağlamıştır. Bunun karşılığında marketlerdeki süt ürünlerinden yoğurt %147, beyaz peynir %155, UHT süt %73 oranında artmıştır.

Yukarıdaki veriler üreticinin durumunu yansıtmaktadır. Sanayicinin elinde oyuncak olan üretici her türlü dayatmayla karşı karşıya kalmaktadır.

Süt sanayicilerinin üretici ile yaptığı sözleşmeler hiçbir anlam ifade etmemektedir.

- Protein, yağ, somatik hücre sanayici tarafından kesin ve tartışılmaz olarak belirlenir.

- Süt ödemeleri sanayicinin arzu ettiği bir tarihte yapılır.

- ineklerin yemlerini sanayiciden alma zorunluluğu vardır.

- Süt primleri sanayicinin keyfine göre belirlenir.

- Yılsonların da fabrikalarda çıkan kayıp ve zararlar üreticiye fatura edilir.

- Süt arzının fazla olduğu dönemlerde sözleşmeler yok sayılır, süt bırakılır.

Bu sözleşmeler karşılıklı imzalansa bile sanayici için hukuki, ticari ve ahlaki hiçbir gerçekliliği yoktur. Süt sanayicisi istediği zaman sözleşmeyi yok sayar.

Çiğ süt üretiminin sürdürülebilir olması için Tarım Bakanlığımızın acil olarak hazırlayacağı Sözleşmeli Üretim ile ilgili sözleşme taslaklarını sektör paydaşlarına tartışmaya açmalı ve hızlı bir şekil de uygulamaya konmalıdır.

Üreticinin de ürettiği sütü hangi süre ve şartlarda kime vereceğinin belli olması ve bunun garantörlüğünün bakanlığımız tarafından sağlanması, çiğ süt üretiminin sürdürülebilir konuma gelmesinde büyük katkı sağlayacaktır.     

Özlemle beklenen Okul Sütü projesi Başbakanımızın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şüphesiz ki sosyal ve ekonomik yanı ile çok doğru ve geç kalmış bir projedir.

Çiğ süt piyasasını düzenlemede tek başına başarılı olabilecek mi?

Günlük 1400 ton hesaplanan okul sütü projesi, okulların yılda ortalama 150 gün açık olduğu düşünüldüğünde 210 bin ton yapıyor. 13 milyon toplam süt üretiminin içindeki binde 1,6 payı ile üreticinin umudu olmasını bekliyoruz.

Sadece okul sütü projesi değil, süt tozu projeleri ve ihracat çabaları ve teşvikleri buna destek olacaktır. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını takdir ile karşılıyoruz. Umudumuz çiğ sütte bir piyasa düzeni kurulması ve bu düzeni sağlayacak kurumun elinde piyasayı düzenleyecek proje ve bütçe olmasıdır.   

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.