22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

İFLAS EDİYORUZ | Nejat DEVECİ

İFLAS EDİYORUZ

Kaba yem fiyatlarının hızlı tırmanışı, kesif yemin önlenemeyen yükselişi, elektrik, mazot gibi enerji maliyetlerimizdeki dünya birinciliklerimiz, engelleyemediğimiz şap, brucella vb. hastalıklarının üzerine sanayicinin çiğ süt fiyatlarını baskılaması süt üreticisinin iflasına neden olacaktır.

Süt sanayicisi sürekli büyürken, üreticinin ezilmesi, yok olması, kime fayda getirir? Anadolu 500 listesinde süt sanayicileri yerini alırken, çiğ süt üreticileri hayvanları besleyecek saman, silaj, ot gibi kışlık ihtiyaçlarını yerine koyamadılar.

Bu işlerde bir terslik olduğunu fark edecek bir Müslüman evladı yok mudur?

Her geçen gün daha fazla ithalat ile dışa bağımlı olduğumuz hayvansal ürünlerin, ülkemizde üretilmesi için gerekli planlamanın yapılması gerekirken, et ve süt üreticisi ithalat baskısı ile yok ediliyor.

Neden et ve süt üreticisi bu kadar fiyat baskısı altında eziliyor?

Türkiye’de üretici sahipsiz mi? Yoksa yurtdışından ithal sahip mi bekliyoruz?

Ülkeler için stratejik öneme sahip protein kaynaklarının bizim ülkemizde azalması kimin menfaatine olur?

Elektriğin, mazotun, otun, samanın, hayvan yeminin, sanayicisinin vurduğu üreticiye bir de Ziraat Bankası vuruyor. Ticari kredi kullandırırken %1 komisyon alan Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi kullandırırken %2’si peşin, sonraki yıllarda kalan bakiyeler üzerinden %1 olmak üzere toplam %5’i geçen komisyonu hayvanlardan ve çiftçiden almaktadır. Bu kadar yüksek komisyon aldığı yetmiyormuş gibi, bankacılık literatürüne girecek komisyonlar uydurup üreticinin sırtına ağır bir yük olarak biniyor. Proje değerlendirme, skoring ücreti, limit tahsis ücreti, ipotek tesis ücreti, mali analiz ücreti, dönemsel komisyonlar gibi isimler altından paralar hayvancıdan ve çiftçiden alınmaktadır.

Normal bir ticaret yapan bir firmada bu paralar alınmazken tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlardan bunların alınmaza sizce normal midir? Meydan boşken vurun abalıya.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu ne işe yarar?

Bu ülkede çiftçisini, hayvancısını düşünen bir bürokrat var mıdır?

Üreticinin sırtından karlarınıza kar katarak yola devam.

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.