22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

MASALLARLA UYUTULDUK | Nejat DEVECİ

MASALLARLA UYUTULDUK

2012 yılında da hayvancılık ile ilgili üretici bol bol masal dinledi.

Sıfır faizli krediler ile çiftlikler kuruldu. Çok karlı masalına inanan yatırımcı hayvansal ürünler ve canlı hayvan ithalatı karşısında iflas ediyor.

Bol reklamlı sıfır faizli hayvancılık kredi masalı, bankacılık tarihinde adı bile duyulmamış masraf alma şekilleri ve fahiş komisyonları ile üreticinin üzerinde yük oldu. "Çiftçim, köylüm, üreticim borcunu %99 ödüyor" masalını dinlerken üretici borçları üç katına çıktı. Üreticiye ucuz yeşil mazot söylemi mazot desteği masalı ile kapatıldı.

Kırsal kalkınma destekleri güneydoğuya giderken, batıda yaşayanlara kırsal kalkınma destek masallarını dinlemek kaldı.

"Süt üreticisinin arkasındayım. Bundan sonra okullarda süt dağıtılacak" masalı 21 gün sürdü. Şap, Brucella, tüberküloz gibi hastalıklara yenileri eklendi, arilik masal oldu.

Çiğ süt üreticisinin örgütlenme hikâyeleri bin bir gece masallarını geçti.

Ulusal Süt Konseyi masal bile olamadı.

Hayvancılığa, tarıma Cumhuriyet tarihinin en büyük desteği masalı, saman, ot, et, canlı hayvan ithalatı ile sona erdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı "1 lt. çiğ süt karşılığı en az 1,5 kg. yem alınmalı, bununla ilgili çalışıyoruz" dedi. Bir seneyi geçti bu da masal oldu.

 Bu kadar yüksek yem ve enerji maliyetleri ile 0,90 kuruşa çiğ süt üretip, kredi borcu ödemek ancak masallarda olur.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin hayvancılığına ve tarımına verdiğimiz destekler de unutulmamalı.

Biz çiğ süt üreticileri bu kadar masal dinledik, uyuduk, uyutulduk ama büyüyemedik.

Biz uyudukça süt sanayicisi büyüdü.

Biz uyudukça inekler kesime gitti.

Biz uyudukça hayvansal ürünlerde ithalatçı olduk.

Biz uyudukça saman, ot, yonca ithalatçısı olduk.

Artık uyumayalım, masallarla uyutulmayalım.

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.