22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

HAYVANCILIĞIN 2014 GÜNDEMİ… | Ali Ekber YILDIRIM

HAYVANCILIĞIN 2014 GÜNDEMİ…

 

Hayvancılıkta pek çok gelişme üst üste geldi. Her biri ayrı yazı konusu olacak bu gelişmelere bakarak  2014'te sektörü nasıl bir tablo beklediğini görebiliriz.hayvancılık sektörü ve ülke için çok kritik bir yıl olan 2014'ün aynı zamanda seçim yılı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Hayvancılıkta bizi bekleyen gelişmeler özetle şöyle:

 

1-      Tarıma 2014 yılında 8.9 milyar lira destek verilmesi öngörülüyor. Bu desteğin 2.7 milyar lirası hayvancılığa verilecek. Son yıllarda özellikle hayvancılık destekleri ile ilgili yapılan öngörüler pek gerçekleşmiyor. Daha doğrusu Bakanlık bütçeyi tutturamıyor. Tarımın her alanında olduğu gibi hayvancılıkta da veriler sağlıklı olmadığı için planlanan destekleme bütçesi genellikle yetersiz kalıyor. Bakanlık  2013'ün bütçesini yaparken  hayvancılık desteklerini 2.4 milyar lira olarak açıkladı. Ancak, Hükümetin 2014 Programı'nda görüldü ki, bu destek bütçesi yetersiz. Program'da hayvancılık desteği 2.9 milyar lira olarak revize edildi. 2014'te hayvancılık destekleri için öngörülen destek tutarı ise 2.7 milyar lira. Bu verilere göre 2014'te hayvancılık desteklerinde 2013'e göre artış değil bir miktar düşüş olacak. Toplam destekleme bütçesi içerisinde 2012 yılında yüzde 29.3 olan hayvancılığın payı 2013 yılında yüzde 32.5 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.  2014'te ise bu pay yüzde 29 olacağı öngörülüyor. Hayvan sayısındaki artışa,et ve süt üretimindeki artışa rağmen desteklerin azalması demek bazı destek kalemlerinin kaldırılacağı anlamına mı geliyor?

2-      Hayvan ihracatı ve ithalatı 2014'ün en önemli gündem konularından birisi olacak. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilk kez damızlık düve ihraç etmenin gururunu yaşıyor. Türkmenistan'da kurulacak bir işletme ihtiyacı olan 250 damızlık düveyi Türkiye'den almaya karar verince yıllardır düve ithal eden Türkiye bir anda düve ihraç eden ülke oldu. ”Rabbim bu günleri gösterdi, hayvan ithal ederken ihracatçı olduk” diyen Bakan Mehdi Eker, 2018 yılına kadar 6 bin baş düve ihracatı için gerekli bağlantıların yapıldığını söylüyor. Yani 5 yılda 6 bin düve ihraç edecekmişiz.

 

İhracat cephesinde bu gelişmeler olurken Türkiye damızlık düve ithalatını da tam gaz sürdürüyor.Hükümetin 2014 Programı'na göre 2010 yılından bu yana yapılan damızlık düve ithalatı 174 bin 501 baş. Program'a göre ayrıntılar şöyle: “2010 yılında 25 bin 301 baş olan damızlık gebe düve ithalatı 2011 yılında 78 bin 565 başa ulaştı. 2012 yılında 48 bin 702 baş  2013 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 21 bin 933 baş damızlık ithalatı yapıldı.

İthalat ve ihracat rakamları ortada. Aslında ihracatı küçümsüyor değiliz. Tam tersine, dünyadaki rakipleriyle eşit şartlara sahip olduğu taktirde Türkiye'nin hayvan ithalatını tamamen bırakıp ihracatçı olacağına yürekten inanıyoruz. Kaldı kii, geçmişte bunun örneği var. 1980 öncesini hatırlayanlar bilir. Türkiye Ortadoğu’nun et ve canlı hayvan ihtiyacını karşılardı. Van’da 35-40 firma ihracat yapardı. Bugün bir tek ihracatçı yok. Umarız tekrar ihracatçı olduğumuz o günleri de görürüz. Türkiye’nin bu potansiyeli fazlasıyla var.

3-      Gıda,tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi eker'in sık sık dillendirmeye başladığı önemli bir konu ise 2014'ten itibaren etçi ırklardan et,sütçü ırklardan süt elde edilmesi projesi. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlığın 2014 Yılı Bütçesi görüşülürken  Mehdi Eker'in verdiği bilgilere gör, bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da rekorlar kırıyoruz. Et üretimi son 10 yılda 407 bin tondan 916 bin tona çıkı.Süt üretimi 8.4 milyon tondan 17.4 milyona ulaştı. 2012'de hayvansal ürün ihracatı 1.1 milyar dolar oldu. 1 Ocak 2014'ten itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etçi ırklardan et,sütçü ırklardan süt üretilecek proje başlayacak. Bu proje kapsamında etçi ırkların ıslahı desteklenecek. Etçi ırklardan elde edilecek etin payı yüzde 12'den yüzde 25'e çıkarılacak. 2014 yılında yoğun olarak gündemde olacak konulardan birisi etçi ırkların ıslahı olacak.

4-      Hayvan ıslahı ve damızlık  birliklerinin durumu ne olacak? 2014'ün en tartışmalı konularından birisi bu. Danıştay 10.Dairesi'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, “5596 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası’nın hayvan ıslahı ve damızlık birliklerinin kuruluşu ile ilgili maddeleri iptal etti. 2014'te bu maddelerin yarattığı boşluğu giderecek bir düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü 20 Mart 2013′te Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 1 yıl içinde gerekli düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bu düzenleme yapılmazsa hayvan ıslahı ve ıslah yapmakla görevlendirilen damızlık birliklerin carlığı tehlikeye girecek.

5-      Hayvancılıkla ilgili bir başka önemli gelişme ise yılın son günlerinde yaşandı.Danıştay, Genetiği Değiştirilmiş(GDO) 2 mısır geni ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Alınan karar hayvan yeminde kullanılmak üzere GDO’ lu ürünlerin ithalatını, yem ve hayvancılık sektörünü doğrudan etkileyecek. 2014'te bu konu da yoğun olarak tartışılacak.

6-      Geçmiş yıllarda olduğu gibi hayvancılıkta 2014'te de en önemli gündem maddesi girdi maliyetleri ve çiğ süt fiyatı olacak. Üreticilerin maliyetleri artarken çiğ süt fiyatının aynı oranda artmaması 2014'te de gündemin ön sıralarında yer alacak.

7-      Hayvancılık sektörünün kullandığı düşük faizli kredilerin geri ödenmesinde yaşanan sıkıntılar da gündemin baş köşesinde güncelliğini koruyor. Krediyi ödeyemediği için el değiştirecek veya kapanacak işletmelere tanık olacağız.

 

Özetle hayvancılıkla ilgili daha pek çok sorun ve konu 2014'te gündemde olacak. Burada önemli olan bu sorunların çözümüne yönelik yaklaşım tarzı. Bakanlık, sorunların çözümü için sektörle işbirliği içinde olacak mı? Sektörle diyalog içerisinde bir politika yürütülürse sorunların çözümü için yol alınabilir. Fakat bildiklerini okumaya devam ederlerse çok büyük sıkıntılar doğar.

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.