22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

Sevgili Süt Üreticisi Dostlarım, | Atilla CELEP

Sevgili Süt Üreticisi Dostlarım,

2014 yılının son sayısında ve devam eden sayılarımızda da bundan sonra sektör paydaşlarımızdan önemli konukları köşemde ağırlayacağım ve sektör ile ilgili görüş alış – verişinde bulunacağım.

Bu sayımızda Yonca Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Akdağ’ı konuk ettim. Çünkü Ülkemizde hatta Dünyada hacmi ve büyüklüğü ile  eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza attılar. Tarımsal kümelenme adlı bu dev projenin detaylarını sizinle paylaşmak istedim.

Sütünüz Bol Olsun….

150 milyon dolarlık dev bir yatırımla kurulan ve Avrupa'nın en büyük ihtisaslaşma modeli olarak fark yaratan Tarımsal Kümelenme Modeli, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yaygın olarak uygulanan küçük ölçekli hayvancılık modeline yüksek verimli bir alternatif sunan Tarımsal Kümelenme Modeli ile, kalite standartları ve ekonomik ölçek bakımından yüksek verimli hayvancılık modeli gerçek oluyor. Bu modelde olduğu gibi büyük ölçekli yatırımlar yaygınlık kazandığı takdirde, mevcut 65 milyar dolarlık tarım ve hayvancılık sektörü cirosunun, 250 milyar dolarlık bir üretim büyüklüğüne ulaşabileceği belirtiliyor.

Türkiye'ye modern, katma değeri ve kalite standartları yüksek bir hayvancılık modelini kazandırmak için uzun yıllar boyunca yoğun çaba ve emek harcadıklarını belirten Yonca Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Akdağ, 150 milyon dolarlık dev bir proje olan Tarımsal Kümelenme Modeli'nin Türkiye'ye örnek olacak devrimci bir model olacağına yürekten inandığını kaydediyor. Kısa zamanda büyük bir ekonomik ölçeği  ve rekor kıran verimleri yakaladıklarını ifade eden Akdağ, üretim ve know-how düzeyinde ulusal pazarın yanı sıra ihracatı da hedeflediklerinin altını çiziyor.  

Trakya'da devasa bir ekonomik ölçek doğdu

Yonca Hayvancılık'ın öncülük ettiği Tarımsal Kümelenme Modeli'nde tarım ve hayvancılık alanında yapılan tüm üretimler ihtisas alanlarına ayrılıyor ve kayda değer bir ekonomik büyüklük oluşturuluyor.

10 büyük tarım ve hayvancılık çiftliği, 10 çiftlikten gelen düveleri yetiştiren Düve Yetiştirme Merkezi, 10 çiftliğin yem ihtiyacını karşılayan Yem Hazırlama Merkezi, et üretimi gerçekleştiren Besi Merkezi, çiftliklerin tüm enerji ve gübre ihtiyacını karşılamak üzere kurulmakta olan Biogaz Tesisi, tarım işletmesi Selva Tarım ve seradan oluşan Yonca Hayvancılık, 2018 yılı itibariyle 20.000 dekar alanda tarımsal üretim ve 24.000 büyükbaş hayvanla dev bir üretime  doğru doğru ilerliyor.

Rekor kıran bir üretime ilerliyor

Projenin 2013 birinci etabında 124 milyon TL yıllık ciro hedefleyen Yonca Hayvancılık, projenin 2018 ikinci etabında 300 milyon TL yatırımla yıllık 302 milyon ciro gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Hayvancılık ve tarımı en ileri teknolojik yöntemlerle entegre eden Yonca Hayvancılık, ikinci etapta 12 bin damızlık süt sığırı, 11.400 adet yıllık buzağı üretimi, yıllık 145 bin ton mısır silajı kapasitesi, yıllık 38 bin ton yonca kuru otu kapasitesi, yıllık 15.5 ton buğday sapı kapasitesi, yıllık 70 bin ton konsantre yem kullanma kapasitesi, günlük 288 ton süt üretimi, yıllık 200 bin ton karma yem üretim kapasitesi, yıllık 360 bin ton organik gübre üretimi, yıllık 400 ton buzağı maması kullanım kapasitesi, yıllık 5.500 adet damızlık gebe düve üretimi, 24.960 MWh/a ısı enerjisi üretimi ve 400 personel istihdamı ile dev bir üretimi doğru ilerliyor.

Tarımsal Kümelenme Modeli nasıl çalışıyor?

Tarım ve hayvancılıkta en gelişmiş teknolojiyi ve sistem modelini gerçekleştiren Yonca Hayvancılık'ın Tarımsal Kümelenme Modeli'nde yer alan Yem Hazırlama Merkezi'nde, süt çiftliklerinin ve besi merkezinin yemleri profesyonel danışmanlar eşliğinde üretiliyor ve çiftliklerin tüm ihtiyacı karşılanıyor. Süt işletmelerinde ise Avrupa standartlarında yüksek süt verimi kalitesine sahip süt üretilmesi ve yılda hayvan başına bir buzağı hedefleniyor. Verim rekoru kıran Tarımsal Kümelenme Modeli'nde bir inekten 30 litre süt elde edilirken, Türkiye ortalaması 9 litrede kalıyor.

Düve Merkezi'nde, süt işletmelerinde üretilen dişi buzağıların 15'inci ayda uzman veteriner hekimlerin nezaretinde tohumlanıp gebe bırakılarak iç piyasada yeni kurulacak işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriliyor. Proje kapsamında ayrıca hayvan ithalatında dışa bağımlılığın azaltılması da amaçlanıyor. Besi Merkezi'nde ise, süt işletmelerinde üretilen erkek buzağılar alınarak kaliteli kaba yemle ve uzman veterinerler gözetiminde sağlıklı et üretimi sağlanıyor.

Diğer yandan, 10 çiftlikte üretilen yıllık 180.000 ton gübre, Biogaz Tesisi'nde işlenecek ve ihtiyaç fazlası enerji doğrudan devlete satılacak. Tüm çiftliklerin ihtiyacını karşılayan elektrik üretiminin yanı sıra işlemden elde edilen katı ve sıvı gübreler tarım arazilerine geri verilerek tarımsal üretimin verimliliği artırıldığı gibi çevreye herhangi bir zarar verilmiyor. Tarımsal faaliyeti üstlenen Selva Tarım ise modern tarım makineleri, gelişmiş sulama teknikleri ve ileri tarım teknolojisiyle çiftliklerin yem ihtiyacını karşılayan buğday, mısır ve yonca üretimini gerçekleştiriyor.   

İleri teknolojik altyapı merkezi sistemle takip ediliyor

Modern hayvancılık ve tarım teknojilerinin yenilikçi bir sistem modeli ile entegrasyonu, planlanması ve denetlenmesi Tarımsal Kümelenme Modeli'nin kilit noktasını oluşturuyor.

Tüm çiftliklerdeki üretim prosesleri gelişmiş bir teknolojik altyapı üzerinden takip ediliyor. Merkezi sistemle izlenen ve denetlenen üretim modeli, planlamaya bire bir uyulmasını sağlıyor. Çiftliklerde yer alan koruyucu veterinerlik sistemi, geleneksel veterinerlik hizmetlerinden farklı olarak hastalık sonrası müdahaleye değil, koruyucu hekimliğe odaklanarak verimde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesini sağlıyor. Tarım üretimi ise tüm çiftliklerde yer alan ziraat mühendislerinin denetiminde yürütülüyor. Çevre dostu bir model olarak da fark yaratan Tarımsal Kümelenme Modeli, doğadan aldığını doğaya veriyor, geri dönüşümü en yüksek tarım ve hayvancılık modeli olarak fark yaratıyor.

Yonca Hayvancılık'ın Tarımsal Kümelenme Modeli'nin oluşmasında uzman danışmanlar yer aldı. Bu isimler arasında tarım ve süt çiftliği sektörlerinde dünya çapında bir uzman olan Prof. Dennis V. Armstrong, sağımhane ve beslenme uzmanı Prof. Dr. Fred Delfino, kaba yem ve mera ıslahı alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Yunus Serin ve sağımhane ve tarım makine ekipmanları alanında söz sahibi isimlerden Doç. Dr. Erkan Gönülol da bulunuyor.

Yonca Hayvancılık - 2007 yılında kurulan Yonca Hayvancılık, Türkiye'de bir ilke imza atarak 150 milyon dolarlık yatırımla Tarımsal Kümelenme Modeli'ni hayata geçirdi. Tarımsal Kümelenme Modeli'nde tarım ve hayvancılığın tüm ihtisas alanlarını tek çatı altında toplayarak entegre eden ve geniş kapsamlı bir ekonomik ölçek yaratan Yonca Hayvancılık, 2018 yılı itibariyle 20.000 dekar alanda tarımsal üretim ve 24.000 büyükbaş hayvanla dev bir üretime doğru ilerliyor. Katma değeri ve kalite standartları yüksek bir üretim gerçekleştiren Yonca Hayvancılık, Türkiye'de hayvancılık sektörü için örnek bir model olan Tarımsal Kümelenme Modeli ile hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra üretim gücü ve kalitesiyle uluslararası pazarlara açılmayı da hedefliyor. www.yoncahayvancilik.com.tr 

 

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.