22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

Sevgili süt üreticisi dostlarım, | Atilla CELEP

 

Sevgili süt üreticisi dostlarım,

Bildiğiniz gibi bundan sonra köşemde sektör paydaşlarımızdan önemli konukları ağırlayacağımı belirtmiştim. Bu sayımızda Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğün?den Veteriner Hekim Şerafettin Uçar Bey?in ilimizde, sektörümüz ile ilgili yapmış olduğu ve benimde önemli bulduğum çalışmasına yer vermek istedim. Umarım bu çalışma diğer illerde çalışan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerine de örnek teşkil eder. 

Sütünüz Bol Olsun?

 

İLİMİZDE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN KISA ANALİZİ

                İlimizde   9.762 büyükbaş işletme ve 159.395 sığır bulunmaktadır. Sığır varlığımızın tamamına yakını kültür ırkı ve melezlerinden oluşmaktadır. Hayvancılık işletmelerinin tamamına yakını aile işletmeleri şeklinde olup3?te 2?si küçük işletmeler şeklindedir.

İŞLETMELER                                                                                      :

1-5                         Hayvan Bulunan İşletme 3.668

6-10                       Hayvan Bulunan İşletme       2.298

11-20                     Hayvan Bulunan İşletme      2.185

21-30                     Hayvan Bulunan İşletme          783

31-40                     Hayvan Bulunan İşletme          309

41-50                     Hayvan Bulunan İşletme          159

51-100                  Hayvan Bulunan İşletme          220

101-200                                Hayvan Bulunan İşletme           50

201-500                                Hayvan Bulunan İşletme          23

500 +                     Hayvan Bulunan İşletme          37

                               -----------------------------------

                                                                              9.672

Küçük İşletme Sayısı                     : 5.966

Orta İşletme Sayısı                        : 3.436

Büyük İşletme Sayısı                     : 270

Modern Büyük işletme Sayısı   : 60

 

SIĞIR VARLIĞI                                                                                                 :

9.622     Aile İşletmesi                   : 120.215 Hayvan.            (%75)

60           Modern Süt İşletmesi : 41.180 Hayvan.              (%25)

 

 

 

ARİ İŞLETMELER                                                                                                                             :

Türkiye? de ARİ İşletme Sayısı :419       Ödenen Destekleme    :48. Milyon TL.

Kırklareli?de ARİ işletme Sayısı: 178      Ödenen Destekleme    :6.090.375 Milyon TL.

( Çiftlik Sayısı                                     : 24         Ödenen Destekleme     : 5.394.000 Milyon TL)

( Aile-Köy İşletme Sayısı                              : 126      Ödenen Destekleme     : 696.375 TL)

 

ONAYLI İŞLETMELER                                      :

Türkiye? de ONAYLI  İşletme Sayısı        :34

Kırklareli?deONAYLI işletme Sayısı        :8

 

SÜT ÜRETİMİ                        :

Yıllık Süt üretimi                                            : 300 000 Ton.

9.622 Aile İşletmesi                                       :178.000 Ton

5 Modern Süt İşletmesi                                             : 122.000 Ton

Süt Soğutma Tank Sayısı                              : 425 Adet.

Süt İşleme ve Süt ürünleri Tesisi             : 43 Adet.

2013 Yılı Destekleme Ödenen İşletme Sayısı    : 7.820- 8.000

2013 Yılı   Ödenen Süt Destekleme bedeli         : 18.950.727 TL

2013 Yılı Desteklenen Süt Miktarı                          : 259.830.503 Litre.

 

 

 

Yukarıdaki verilerden görüleceği üzere ilimizde 9.672 işletmenin 3?te 2?si ( 5.966 tanesi) küçük işletmelerden oluşmaktadır. Yine işletmelerin tamamına yakını aile işletmeleridir.Geriye kalanlardan  1.251 orta büyüklükte işletme ve  330 büyük sığırcılık işletmesi şeklindedir.

Ülkemizdeki 419 Ari işletmenin 178 tanesi ilimizde bulunmaktadır. Bunların 24 Tanesi Modern BüyükSüt Çiftliği ve  154 tanesi de köydeki aile işletmelerimizden oluşmaktadır. 2013 yılı içerisinde İl genelinde;  6.090.375 milyon TL,  Ari İşletme desteklemesi ödenmiştir. Bu desteklemenin %10?u kadarını oluşturan 696. 375 TL?si 154 aile işletmesine; ve %90?ını oluşturan 5.394 milyonunu da 24 çiftliğimize yapılmıştır.

Yine 2013 Yılı içerisinde 8.000 kadar işletmemize; süt  sanayiye teslim edilen 259.830.503 litre süt bedeli olarak, 18.950.727 TL süt desteklemesi ödenmiştir. Buradaki sütün 122 bin ton?u 54 büyük süt sığırı  işletmemizden sağlanmıştır.Yani saniye verilen sütün % 46.15?i bu çiftliklerimizden, geriye kalan %54?lik miktar 9.600 kadar aile işletmemizden teslim edilmiştir. Dolayısıyla desteklemelerde de yaklaşık 19 milyonun 8.740.000 TL?si (%46) 54 çiftliğimize; %54?i 9600 aile işletmemize ödenmiştir.

Burada şunu hemen belirtelim ki büyük çiftliklerin süt üretimleri ve süt kaliteleri AB standartlarındadır. Buradan elde edilen süt ve süt ürünlerini AB, ABD, Japonya, G. Kore, Balkan ve orta doğudaki ülkelerin bir kısmı dahil 30?a yakın ülkeye satılması ile   2013 yılı içerisinde; 15. 656.097 dolarlıkihracat geliri elde edilmiştir. Bu çiftlikler,  il hayvan ve hayvansal ürünlerinin kalitesine ve markalaşmasına çok büyük katkıda bulunmaktadır.

Hayvancılıkta desteklemeler yalnızca arilik ve süt desteklerinden ibaret değildir. Anaç sığır desteği, buzağı desteği, et desteği ve yem bitkileri destekleri şeklinde de olmaktadır.  Buradaki temel amaç; işletmeleri geliştirmek, modernleştirmek, işletme verimliliğini ve ürün kalitesini yükseltip;  kırsal kesimin sosyo- ekonomik durumunu yükseltmektir. Ancak ilimizdeki işletmelerin 3?te 2?si küçük işletmeler olması; ve alınan mali desteklerin bu dönüşümü sağlayacak miktarlarda olmaması nedeniyle arzu edilen gelişmişlik  gerçekleşmemektedir.

İlimizde aktif 9.672 sığır ve 2040 adet koyun keçi işletmesi olmak üzere 11.712 hayvancılık işletmesi bulunmakta ve yaklaşık 65-70 bin insanımız yaşamını buralardan idame  ettirmektedir. Bu da 380 bin il nüfusunun % 25 demektir. 

Küçük işletmelerin veya aile işletmelerinin  geliştirilmesi, fiziki şartlarının iyileştirilmesi, sağlıklı modern işletmelere dönüştürülmesi ve hayvancılıkla uğraşanların sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi  için     aşağıdaki imkanların  ivedilikle sağlanması gerekmektedir.

 

Bunlar:

1-) Düzenli, güvenli, güncel piyasa koşulları ile işleyen, mezat usulü çalışan ve hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenen, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunan, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararını da gözeterek faaliyetlerini sürdüren, hayvanların gerçek değerini bulduğu bir ?Canlı Hayvan Borsası?nın acilen kurulması.

 

2-) Özellikle aile işletmelerinin geleneksel ve iptidai işletmelerden, modern ve hijyenik işletmelere dönüşümü hızlandırmak için diğer bölgelerimizde uygulanan %50 hibe destekli Kırsal Kalkınma ve IPARD gibi projelerin ilimizde ve bölgemizde de ivedilikle uygulanması.

 

VERİLERİN GRAFİK ÜZERİNDE GÖRÜNÜMÜ