22/06/2017 tarihi itibariyle;  Buğday Yemlik 916 TL / ton, Arpa 875 TL / ton, Mısır 885 TL / ton, Buğday Kepeği 577 TL / ton, Yulaf  825 TL / ton, Soya Fasulyesi 1.350 TL / ton, 

AB KOTALARININ KALKMASI | Nejat DEVECİ

 

 

AB KOTALARININ KALKMASI

 

31 Mart 2015 tarihi itibariyle AB süt kotaları kalkıyor. Bu da AB süt üretim artışı demektir. Bu üretim artışı AB de çiğ süt taban fiyatlarının gerilemesine sebep olacaktır.

AB geçmişte olduğu gibi üretim fazlasını ihraç etmek için destek ve teşvikler verecektir. AB?nin hedefi en yakın pazar görünen Ortadoğu pazarında olacaktır. Bu pazarda da rakibi Türkiye?dir. AB?den daha pahalı hammadde girişlerine sahip olan çiğ süt üreticimizin rekabet etme şansı yoktur. Önümüzdeki yıl süt sanayicimizin ortadoğu pazarından payı azalacaktır. Bu da içi piyasada arz fazlalığına yol açacaktır.

Süt ürünlerinin ihracatının desteklenmesi devlet politikası olmalıdır. Yurt dışında düşen süt tozu fiyatları iç piyasada üreticiye baskı yapacaktır. Tusedad olarak sürekli gündeme getirdiğimiz atıl durumda olan süt tozu fabrikalarının ivedilikle Tarım Bakanlığı tarafından çalıştırılmalı ve süt tozu yapımı desteklenmelidir.

İthal ham maddelerle beslediğimiz ineklerimiz döviz artışıyla yem giderlerinde ve genel giderlerde ciddi artışlar olmuştur.

Ulusal süt konseyinde ali Cengiz oyunlarıyla çiğ süt taban fiyatı belirlenirken çiğ süt üreticisini mağdur edilmektedir. Bakanlığımızın yetkilileri de bu duruma seyirci kalmaktadır.

Bu günlerde 20 TL karkas inek kesilirken zor durumdaki çiğ süt üreticisini inekleri kesmekten kim engelleyebilir. Kapanan işletmeler den ders alınmalı bu gidişe son verilmelidir.

Bakanlığımız duymuyor, görmüyor, konuşmuyor bir taraftan tüketici fiyatlarını kontrol etmek isterken diğer taraftan süt üreticisini batırma noktasına getirmişlerdir. Desteklemelerle ayakta durmaya çalışan çiğ süt üreticisi can çekişmektedir, sandığa kadar gidecek mecali kalmayacaktır.

                Süt kotalarının kalkması dünyadaki arz-talep dengelerini bozabilir. Bunun sonucunda da süt ürünlerinde ve çiğ süt fiyatlarında gerilemeler olacaktır. Bu durum ülkemizde enerji ve hammadde girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle süt üreticimizi geri dönüşü olmayan zor bir yola sokacaktır.. Gerekli önlemler alınmazsa süt çiftlikleri kapatmak zorunda kalacaktır. Bu konuyla ilgili Bakanlığımızın seçimi beklemeden hızlı ve reel bir çalışma yapması gerekmektedir.  

                                                                                  

                                                                                                                                                                            Nejat Deveci

Copyright © 2014 TUSEDAD Tum Hakları Saklıdır.