Bilgi Bankası
Basında TÜSEDAD TÜSEDAD DERGİSİ Hayvancılığa Başlarken Barınaklar Sürü Yönetimi Hayvan ve Sürü Sağlığı Besleme Süt ve Sağım Teknolojileri Yemler ve Yem Kaynakları Desteklemeler ve Krediler TÜSEDAD-AB Projesi
İnceleme Konusu
Ali Ekber Yıldırım'ın Kaleminden - Et sektörünün geleceği…
Dünyada 7 milyarı aşan nüfus ve bunun yaklaşık 1 milyarının açlıkla karşı karşıya olması tarım ve gıdanın önemini daha da artırıyor. Bu nedenle geleceğe ilişkin tahminler ve bu çerçevede yapılan çalışmalar büyük ilgiyle izleniyor.

Tüm İnceleme Konuları
Haftanın Yazısı
Ali Ekber YILDIRIM
"Elektrik borcunu ödemeyen çiftçiye destek yok"
Bakanlar Kurulu’nun 9 Mart pazar günü Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre elektrik borcu olan çiftçiler bu borcunu ödeyinceye kadar devletin tarım desteklerinden yararlanamayacak.

Tüm yazılar
Anket

Et ithalatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

 İç piyasayı dengeliyor.
 Yerli üreticiyi bitirdi.
 Türkiye'nin ithalata ihtiyacı var.


Tüm Anketler
Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi Kuracak Yatırımcı Hangi Kıstasları Göz Önünde Bulundurmalı?

Hayvancılık (Damızlık Süt Sığırcılığı) ülkemiz için sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir sektördür. İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal alanda kısa
Hayvancılığa Başlarken kategorisindeki diğer incelemeleri görmek için tıklayınız.
74794. kez gösteriliyor.

Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi Kuracak Yatırımcı Hangi Kıstasları Göz Önünde Bulundurmalı?

Hayvancılık (Damızlık Süt Sığırcılığı) ülkemiz için sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir sektördür. İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal alanda kısa zamanda ve diğer sektörlere oranla daha az yatırımlarla istihdam yaratılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, tarımda verimliliğin artırılması, dış ticaret dengelerinin sağlanması ve AB’ne girişte en kritik alt sektör olması nedeniyle hayati öneme sahiptir.

Böyle hayati öneme sahip bir sektörde yatırım yapmakta bir o kadar hayati karardır. Son yıllarda süt sığırcılığındaki hayvancılık sektöründe ki gelişmeler umut vericidir ve yatırımlar artarak sürmektedir. Fakat ülkemiz hayvancılığının yapısal, ekonomik ve teknik sorunları devam etmektedir.

Hayvancılık kırsal alanda geleneksel yöntemlerle yapılan bir tarımsal faaliyet olmaktan çıkıp, sermaye, bilgi birikimi ve profesyonel yönetim gerektiren endüstriyel bir tarımsal faaliyet şekline dönüşmüştür. Endüstriyel hayvancılık işletmelerinin sayısı giderek artmaktadır, ülke hayvancılığının yapısal ve teknik sorunları bu işletmelere de belli ölçüde yansımaktadır.

Sektöre girmek isteyen yeni yatırımcılar, sektör araştırması yaptıklarında karşılarına çok değişik fikirler ve manzaralar çıkmaktadır. Bu karmaşadan kurtulmak için,
Hayvancılık yatırımlarının diğer sanayi kollarından, yatırım anlamında farklı olmadığını ve yatırım yaparken izlenmesi gereken tüm aşamaların havancılık yatırımları içinde geçerli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Yatırıma başlamadan bir yol haritası oluşturulmalıdır. Hayallerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu görebilmek için ayrıntılı fizibilite çalışması yaparak bu çalışma sonucuna göre yatırım yönlendirilmelidir.

Süt hayvancılığı işletmesinde Yer seçimi oldukça önemlidir. Yer seçiminde; topoğrafik koşullar, su, elektrik, yol, toprak koşulları, yön ve görünüm, hakim rüzgar gibi klasik kriterlerin yanında yasal mevzuatlar, ruhsatlandırma, inşaat maliyetleri ve çevredeki hayvancılık tesislerinin durumu da incelenmelidir.

Bina ve inşaatlar yatırım bütçesi içinde önemli bir kalemdir. Bu nedenle barınak projeleri oluşturulurken, bu konuda deneyimli uzmanlardan profesyonel yardım alınarak inşaat harcamaları en aza indirilmelidir. Yapmışken en iyisi, en güzeli olsun anlayışından ziyade, içinde barındıracağımız hayvanların çevre isteklerini karşılayacak, işletme maliyetlerini azaltacak en düşük maliyetli barınak dizaynları ve malzemeler seçilmelidir.

Makine ekipman seçimi son derece önemelidir. Bu seçim damızlık süt sığırcılığı yatırımının toplam maliyetini, teknolojisini, buna bağlı olarak ta verimliğini etkiler. Bu nedenle amaca hizmet edecek, gerekli, kaliteli ve yeterli makine ve ekipmanlar alınmalıdır. Genellikle ihmal edilen gübre temizleme ,depolama ve işleme makine ve ekipmanları titizlikle seçilmelidir.

Damızlık gebe düve temini konusunda basından da izlenebildiği gibi bir belirsizlik vardır. Genetik potansiyel açısından oldukça önemli mesafeler kaydedilmiştir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri miktar anlamında herhangi bir sorun olmadığını belirtmektedirler, fakat sağlık taramaları yapıldığında durumun hiçte iç açıcı olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle yatırımın atıl kalmaması için Damızlık düve temini göz önünde bulundurularak yatırım projeksiyonları yapılmalıdır.

İşletmenin insan kaynakları açısından sıkıntı yaşamaması için gerekli istihdam planlaması yapılarak, işletme devreye alınmadan önce tüm personelin hizmet içi eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Damızlık süt sığırcılığı ekonomiklik ve sürdürülebilirlik açısından incelendiğinde, yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere optimum kapasite 100  - 500 baştır. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için sürü projeksiyonların gerçekçi biçimde yapılması önemlidir.


100 başlık sürü projeksiyonu

Toplam Ana Kadro (İnek)  100            
İki Doğum Arası (gün)  400
Kuruda Kalma Süresi (gün) 60
Buzağı Kayıpları %
5
Sürüden Çıkarılan 24 Aydan Büyük Düveler %  3
Sürüden Çıkarılan İnekler % 25
Sağmal İnek Sayısı                                  85           
                 
Kurudaki İnek Sayısı  15
Bir Ayda Doğuracak İnek sayısı 8
    Dişi Erkek
Bir Ayda Canlı Doğan Buzağı Sayısı                   4    

4

Genç Hayvan Dağılımı 
Buzağı   1- 10 gün  1 1
Buzağı   10-60 gün 6 6
Dana     3 - 6 ay 14 14
Dana     6- 9 ay 11 11
Dana     9- 12 ay 11 11
Düve  12- 15 ay  11
Düve  15-18 ay 11
Gebe Düve   18- 21 ay  11
Gebe Düve   21- 24 ay 11
Gebe Düve   24-25 ay ( Doğuma Hazırlık)  11
TOPLAM  89 43
Toplam Genç Hayvan Sayısı 132
Toplam Süt İçen Buzağı Sayısı (Er+Dişi)          14             
Dişi Hayvan Sayısı (60 gün-25 ay) 82
Erkek hayvan sayısı (60 gün-12 ay) 36
Toplam Genç hayvan (Er+Dişi) 132
İşletmedeki Toplam Hayvan Sayısı 232
Bir yılda Sağmal Sürüye Katılan Düve sayısı 42
Bir Yılda Sürüden Ayrılan Sağmal inek Sayısı  25
Satılabilecek inek-düve sayısı  (kadro fazlası)  17

Bir yılda satılacak besi Danası 

43


  
100 BAŞLIK DAMIZLIK SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÖZETİ (YTL)

Yatırımlar 1.435.000
İnşaat  530.000
Hayvan 350.000
Arazi  110.000
Makine Ekipman 425.000
Hizmetler 20.000
Yıllık İşletme Gideri 525.000
Yem giderleri 290.000
Genel Giderler 235.000
Yıllık İşletme Gelirleri 830.000
Net Kar 305.000
Yatırımın geri dönme süresi  4,7 YIL500 başlık sürü projeksiyonu

Toplam Ana Kadro (İnek)  500            
İki Doğum Arası (gün)  400
Kuruda Kalma Süresi (gün) 60
Buzağı Kayıpları %
5
Sürüden Çıkarılan 24 Aydan Büyük Düveler %  3
Sürüden Çıkarılan İnekler % 25

Sağmal İnek Sayısı                                  425            
     
Kurudaki İnek Sayısı  75
Bir Ayda Doğuracak İnek sayısı 38

  Dişi   Erkek
Bir Ayda Canlı Doğan Buzağı Sayısı                  18   

18

Genç Hayvan Dağılımı 
Buzağı   1- 10 gün  6 6
Buzağı   10-60 gün 30 30
Dana     3 - 6 ay 72 72
Dana     6- 9 ay 54 54
Dana     9- 12 ay 54 54
Düve  12- 15 ay  53
Düve  15-18 ay 53
Gebe Düve   18- 21 ay  53
Gebe Düve   21- 24 ay 53
Gebe Düve   24-25 ay ( Doğuma Hazırlık)  18
TOPLAM  444 217
Toplam Genç Hayvan Sayısı 661

Toplam Süt İçen Buzağı Sayısı (Er+Dişi)          72              
Dişi Hayvan Sayısı (60 gün-25 ay) 408
Erkek hayvan sayısı (60 gün-12 ay) 181
Toplam Genç hayvan (Er+Dişi) 661
İşletmedeki Toplam Hayvan Sayısı 1161
Bir yılda Sağmal Sürüye Katılan Düve sayısı 210
Bir Yılda Sürüden Ayrılan Sağmal inek Sayısı  125
Satılabilecek inek-düve sayısı  (kadro fazlası)  85

Bir yılda satılacak besi Danası 

217


  

500 BAŞLIK DAMIZLIK SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÖZETİ (YTL)

Yatırımlar

7.020.000

İnşaat  2.800.000
Hayvan 1.650.000
Arazi  600.000
Makine Ekipman 1.850.000
Hizmetler 120.000
Yıllık İşletme Gideri 2.700.000

Yem giderleri 1.500.000
Genel Giderler 1.200.000
Yıllık İşletme Gelirleri 4.450.000
Net Kar 1.750.000
Yatırımın geri dönme süresi  4,01 YIL

2007 yılı verileridir.

Erhan Gökdemir
Ziraat Mühendisi

AGRODAM
(TARIMSAL TASARIM FİZİBİLİTE  DANIŞMANLIK)


 

Bize Ulaşın    |    Reklam    |    İnsan Kaynakları    |    Yardım    |    Bayilik
Üye Girişi
Üye Kodu:
Şifre:

Üye Olmak İstiyorum
Şifremi Unuttum

Dernek ÜyeliğiAvrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.